ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2021

Αναβαθμίστε ενεργειακά την κατοικία σας με το πρόγραμμα "Νέο Εξοικονομώ 2021"
 
Βασικά βήματα ένταξης στο πρόγραμμα:
 
  • Προέγκριση
  • Ενεργειακή επιθεώρηση
  • Υποβολή άιτησης
  • Υλοποίηση
  • 2η ενεργειακή επιθεώρηση
  • Ολοκλήρωση
Το γραφείο μας αναλαμβάνει να σας προσφέρει ολοκληρωμένο πακέτο "Ενεργειακού συμβούλου" για την ένταξή σας στο πρόγραμμα.
 
 
 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την σύνταξη
εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων
 για τις ακόλουθες εργασίες:

• Έκδοση Οικοδομικών Αδειών
• Συμβόλαια
• Υποβολή ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο
• Πράξη Χαρακτηρισμού Δασαρχείου
• Οριοθέτηση και Κατάτμηση Οικοπέδων και αγροτεμαχίων
• Σύσταση Οριζόντιας και Κάθετης Συνιδιοκτησίας
• Αποτυπώσεις
• Εύρεση αγροτεμαχίων και καθορισμός ορίων

• Χαράξεις Κατασκευών - Οικοπέδων - Δρόμων
• Αποτυπώσεις Χωματουργικών
• Επιμετρήσεις - Ογκομετρήσεις - Εμβαδομετρήσεις

 

 

 

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας: