1. Γεωδαιτικός Σταθμός Leica Total Station TC605
  2. GPS Δέκτης Leica VIVA GS10
  3. GPS χειρός GARMIN
  4. Αποστασιόμετρο Leica LASER DISTO D3a
  5. Plotter A0 HP T770
  6. Λογισμικό Η/Υ, Archicad, Autocad, Energy Building, Energy Certificate, Autodomisi, Αυθαίρετη Δόμηση, Building Αμοιβές, Building Τοπογραφικό Διάγραμμα, Επιμετρήσεις Δημοσίων έργων.