ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Βιοκλιματικές Κατοκίες

Με τη χρήση Οικολογικών υλικών, φιλικών στον άνθρωπο και στο περιβάλλον, κατασκευάζουμε Σύγχρονες, μη προκατασκευασμένες, Βιοκλιματικές Κατοικίες με συμβατικά υλικά (σκυρόδεμα, τοιχοποιίες) που παρέχουν εξοικονόμηση ενέργειας θέρμανσης και ψύξης κατά 70%. Παραδίδονται σε σας με "το κλειδί στο χέρι", με εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, πιστοποίηση στην ανώτατη ενεργειακή κλάση και ελάχιστο κόστος.

Άδειες Δόμησης

Από τη μελέτη μεχρι την πλήρη διεκπεραίωση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε τύπο άδειας που χρειάζεστε.

Ενεργειακές Μελέτες - Πιστοποιητικά

Έχοντας την εμπειρία και την τεχνολογική υποδομή μπορούμε να εκπονήσουμε την μελέτη που επιθυμείτε και την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού.

Κατασκευές

Αναλαμβάνουμε για λογαριασμό σας την κατασκευή που έχετε αποφασίσει, από τις αρχικές εκσκαφές μέχρι την παράδοση με το κλειδί στο χέρι.

Ανακαινίσεις

Σε στενή συνεργασία μαζί σας, μπορούμε να ανανεώσουμε το παλιό σας σπίτι ή κατάστημα και να αναδείξουμε την αισθητική και τη λειτουργικότητα, καθώς και να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του.

Ρύθμιση Αυθαιρέτων

Αναλαμβάνουμε τη ρύθμιση του αυθαιρέτου σας προσφέροντας την ανταγωνιστικότερη τιμή στο σύνολο αμοιβής – προστίμου.

Τοπογραφικές μελέτες 

Με χρήση του πιο σύγχρονου εξοπλισμού πραγματοποιούμε τοπογραφικές μελέτες με την πλέον σύγχρονη μέθοδο προσδιορισμού σημείων εδάφους ,με συντεταγμένες, με ορισμένο σύστημα αναφοράς, το Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα (ΕΓΣΑ 1987). 


Επιπρόσθετα, αναλαμβάνουμε την πλήρη διεκπεραίωση σε κάθε τύπο άδειας που χρειάζεστε, την έκδοση Ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίων και Πιστοποιητικών, καθώς και τη σύνταξη κάθε άλλου εγγράφου που αφορά το πεδίο του Μηχανικού.