ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ LOADING.....

2020-02-17 11:34

ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΘΕΣΗ: ΛΕΙΒΑΔΑΚΙΑ ΚΟΡΩΝΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΚΑΞΑΣ

Πίσω