ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΙΙ

Εκδόθηκε η προκήρυξη και ο οδηγός για το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών με επιδότηση " ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΙΙ". Ωσ ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεταιη 08/03/2018.

δείτε όλη την προκήρυξη και τον οδηγό

 www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8r_2xiFW4oPp5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucxPLBuA2fBYv9cNiRbXSQIOKOYHl0WjSorSfp5UuTSu

 
 
 
 
 
 
 


 

 

ecoΔΟΜΙΚΗ

Φαρών 73
Καλαμάτα
24133
27210 81354
6947 158877
6977 612609
info@ecodomiki-adeia.com
Υλοποιήθηκε από Webnode