ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΡΦΑΡΩΝ ΚΑΙ ΦΟΥΡΙΑΣ

2015-07-31 11:44


Ο Δήμαρχος υπέγραψε σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου 2015, συμβάσεις με το νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου, σχετικά με τη συντήρηση της αγροτικής οδοποιΐας στις Δημοτικές Ενότητες Αρφαρών και Θουρίας. Πρόκειται για δύο εργολαβίες, στις οποίες ανάδοχος ανεδείχθη ο Γεώργιος Καρακαξάς, αντί 13.598,19 € επί εγκεκριμένης πίστωσης 20.000,00 € για τις παρεμβάσεις στη Δημοτική Ενότητα Αρφαρών, καθώς και αντί 12.629,30 € επί εγκεκριμένης πίστωσης 19.430,20 € για τις παρεμβάσεις στη Δημοτική Ενότητα Θουρίας. Όλες οι τιμές είναι με το ΦΠΑ, η δε χρηματοδότηση προέρχεται από ΣΑΤΑ. Οι εργασίες θα αρχίσουν άμεσα.

Θα πραγματοποιηθούν οι κάτωθι εργασίες:
1. Άρση καταπτώσεων ή κατολισθήσεων εδάφους από τα πρανή των δρόμων, που πιθανόν προέκυψαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα και απομάκρυνση τους από το κατάστρωμα, ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή και ασφαλής διέλευση των οχημάτων
2. Επίστρωση με αμμοχαλικώδη υλικά, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε δρόμους που πιθανόν να χρειασθούν επιπλέον υλικό είτε για εξυγίανση είτε για διάστρωση
3. Ισοπέδωση επιφάνειας καταστρώματος κυρίως στις πεδινές Τοπικές Κοινότητες με χρήση γκρέιντερ ή με οποιοδήποτε άλλο μηχανικό μέσο κριθεί απαραίτητο (JCB, φορτωτής, φορτωτάκι κ.λπ.)
4. Διαμόρφωση επιφάνειας βραχώδους καταστρώματος κυρίως σε δρόμους ορεινών Τοπικών Κοινοτήτων, με χρήση αρχικά μηχανικής σφύρας για την εξομάλυνση της επιφάνειας από τα βραχώδη εξογκώματα του καταστρώματος και στη συνέχεια με γκρέιντερ ή οποιοδήποτε άλλο μηχανικό μέσο κριθεί απαραίτητο (JCB, φορτωτής, φορτωτάκι κ.λπ.).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕ ΑΡΦΑΡΩΝ

Οι παρεμβάσεις αφορούν στη συντήρηση των αγροτικών χωματόδρομων καθώς και των ορεινών με βραχώδη καταστρώματα, μέσου πλάτους 3,00μ., στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Αρφαρών, με σκοπό τη δημιουργία ομαλών καταστρωμάτων για τη διέλευση επιβατικών αυτοκινήτων.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕ ΘΟΥΡΙΑΣ

Ανάλογες παρεμβάσεις θα γίνουν και στη Δημοτική Ενότητα Θουρίας.

www.kalamata.gr/enimerosi/nea/6919-suntirisi-tis-agrotikis-odopoiias-stis-dimotikes-enotites-arfarwn-kai-thourias.html

Πίσω