ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ