ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ– ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΛΑΜΠΑΙΝΑΣ